-Lion officers 2016-2017

 

manilPresident : Manil Babu Shrestha

 • 1st. Vice President:      Kaushal Rana
 • 2nd Vice President:    Bindu Sapkota
 • 3rd. Vice President:    Govind Shahi
 • Secretary:                      Mani Nepali Paneru
 • Treasurer:                     Chinkaji Shrestha
 • Membership Chair:    Sujit Singh
 • Tail Twister:                Bishnu Lamichhane
 • Tamer:                          Nirmala Karki
 • Directors: Kesar Thapa,
 • Bishnu Gurung Ekata,
 • Nirmal Phnuyal,
 • Khagendra Dhungel.
 • Advisors: All Past Presidents

Advertisements